Türk Eczacıları Birliği: Sağlık Bütçesine Ayrılan Pay Artırılmalı

Türk Eczacıları Birliği (TEB), sağlık bütçesine ayrılan payın artırılması çağrısında bulundu. TEB Başkanı Erdoğan Çolak, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de sağlık harcamalarının GSYH‘ye oranı ve bu bütçe içerisinde ilaca ayrılan payın OECD ve Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında oldukça yetersiz olduğunu belirtti.

Çolak, bu durumun hastaların tedavileri için ihtiyaç duydukları ilaçlara erişiminin zorlaşmasına, hastaların ödenmek durumunda kaldığı ek tedavi maliyetlerinin artmasına, ilaç yoklukları ve ilaçlara kısıtlı erişim sıkıntılarının yaşanmasına, yeni keşif yeni nesil ilaçların ülkemizde erişime açılamamasına, hasta güvenliğinin ve sağlık bütçelerinin tehdit edilmesine neden olduğunu vurguladı.

Çolak, bu bağlamda, aşağıdaki hususları bilgi ve değerlendirmelere arz etti:

  • Hastaların tedavileri için ihtiyaç duydukları ilaçlara erişimi, hastaların ödenmek durumunda kaldığı ek tedavi maliyetlerinin azaltılması, zamanında ve doğru müdahalelerle hastalıkların tedavisi ve olası ek komplikasyonların engellemesi adına Ulusal Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içerisinde sağlığa ayrılan payın artırılması, sağlık bütçesi içerisinde ilaca uygun oranlarda pay ayrılması zaruridir.
  • Teşhis ve tedavi edici sağlık hizmetlerini merkeze alarak koruyucu sağlık hizmetlerini ikinci aşamada ele alan sağlık sistemlerinde ihtiyaç duyulan sağlık ve ilaç bütçelerindeki artış çok daha yüksek oranlarda gerçekleşmektedir. Toplumun kalbinde yer alan ve kılcal damarlar gibi ülkemizin dört bir yanında hizmet sunan birinci basamak sağlık hizmet noktası eczanelerimizde meslektaşlarımız toplumla olan yakın iletişimleri ve sahip oldukları gerçek dünya verileri ile sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi, hastalıkların daha baş göstermeden doğru bilgi, doğru davranış değişiklikleri ve doğru koruyucu sağlık destekleri ile engellenmesi, salgınların erken tespiti ve doğru yönetimi, aşı uygulamaları ile bağışıklama oranlarının artırılması gibi daha pek alanda koruyucu sağlık hizmetlerine daha fazla katkı sunma potansiyeline sahip sağlık çalışanlarıdır.
  • İlan edilen, 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ve Orta Vadeli Program (2024-2026) içerisinde yer verilen akılcı ilaç kullanımına ilişkin hedef ve politikalara da katkı sunacak şekilde gerek toplum eczanelerinde gerekse evde bakım sağlık hizmet ekipleri içerisinde eczacılarca sunulacak İlaç Kullanımı İnceleme Hizmeti ve Kronik Hastalık Takibi Hizmeti gibi gelişmiş eczacılık hizmetleri ile hem hastaların ilaç tedavilerinden sağladıkları faydanın en üst düzeye çıkartılarak ilaç kullanımı kaynaklı risklerin en aza indirilmesi hem de kamu kaynaklarının etkin kullanımı adına sağlık sistemimize önemli katkılar sunabiliriz.
  • İlaç üretiminde dışa bağımlı, ithalat odaklı yapılara sahip olan sağlık sistemlerinde yine ilaç harcamalarının çok daha yüksek boyutlarda seyrettiğinden hareketle eczacı sağlık işgücünün ilaç üretimi ve geliştirilmesi noktasında daha yetkin ve daha etkin şekilde konumlandırılmasına imkan sağlayacak strateji ve politikaların hayata geçirilmesi ülkemizin sağlıklı gelecek hedefine katkı sunacak önemli bir gelişim potansiyeli içermektedir. Bu bağlamda eczane laboratuarlarında meslektaşlarımızca üretilerek yararlanıma açılabilecek ilaç ve sağlık destek ürünleri önemli bir gelişim alanı olarak beklemektedir. Öte yandan ihtiyacın çok daha üstünde ve gerekli altyapı ve eğitim kadrosundan yoksun olarak açılan Eczacılık Fakültelerinin yapılacak değerlendirme çalışmalarının ardından ilaç Ar-Ge Merkezlerine ve/veya temel eczacılık eğitiminin ötesinde biyoteknoloji, nanoteknoloji, farmakogenetik, geriyatri, pediyatri, psikiyatri, farmakoantropoloji, kalite uzmanlığı gibi yeni uzmanlaşma alanları ile ülkemizi güçlendirecek ileri eczacılık uygulamalarına ilişkin Eğitim Kurumları haline getirilmesi ‘Sağlıklı Gelecek’ hedefimize bir yatırım olarak değerlendirilebilir.

TEB, çağrı metninde, hastaların bakım kalitesi ve güvenliğini sağlama, halk sağlığını iyileştirme, ilaçlara ve sağlık hizmetlerine erişimi garanti etme ve sağlık sistemlerinin gelecekteki sürdürülebilirliğine katkıda bulunma rolleri ile güçlenmiş ve hizmet ettikleri toplumu da güçlendiren bir eczacı işgücü modelini açığa çıkartma hedefiyle söz konusun alanlarda yürütülecek her türlü çalışma için Birliğinin, Bölge Eczacı Odalarının ve ülkemizde farklı uygulama alanlarında hizmet sunan 49 bini aşkın meslektasının sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu belirtmektedir.

Kaynak: https://www.teb.org.tr/news/10310/B%C3%9CT%C3%87E-%C4%B0%C3%87ER%C4%B0S%C4%B0NDE-SA%C4%9ELI%C4%9EA-AYRILAN-PAYIN-ARTIRILMASI-%C3%87A%C4%9ERISINDA-BULUNUYORUZ

5/5 - (1 vote)

İçeriğin geliştirilmesinde ccc media katkı sağlamıştır. Lütfen unutmayın ki sitemizde bulunan içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içermez. Teşhis ve tedavi için her zaman bir sağlık profesyoneline başvurmanız önemlidir.

💬 Çevrimiçi Danışmanlık